Protecția datelor

Informare privind prelucrarea datelor personale

Stimate partener,
Avand in vedere necesitatea conformarii cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), incepand cu 25 mai 2018, S.C. ALFA MECHIM SRL (ca și S.C. ALFA CHIM S.R.L.) are nevoie de consimtamantul dumneavoastra explicit pentru a putea continua comunicarea de business – pastrand urmatoarele date cu caracter personal pe care ALFA MECHIM SRL (sau ALFA CHIM S.R.L.) le detine despre dumneavoastra: nume, functie, adresa de e-mail, numar de telefon.

De aceea, va informam ca datele dumneavoastra care se afla in baza de date a societatii ALFA MECHIM SRL (ca și a societatii ALFA CHIM SRL), au fost obtinute ca urmare a unor interactiuni cu dvs./societatea dvs. in calitate de client, potential client, vizitator, partener sau furnizor al societatii noastre, sau in orice alt context in care dvs. ati oferit datele dvs. reprezentantilor societatii noastre pentru a primi astfel de mesaje informative.

A. Principii ce necesita a fi respectate la prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal trebuie prelucrate in mod legal, echitabil si transparent;
 • Datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru scopuri determinate, explicite si legitime;
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive;
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si actualizate;
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie pastrate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara
  prelucrarii pentru scopul identificat;
 • Datele cu caracter personal trebuie sa fie prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora

B. Scopul prelucrarii datelor
ALFA MECHIM SRL (ca si ALFA CHIM SRL) prelucreaza date cu caracter personal atat in domeniul raporturilor de munca cat si pentru realizarea activitatilor din domeniul sau de activitate. In situatia in care se va intentiona prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri, se va solicita consimtamantul persoanelor vizate sau se vor intreprinde orice alte demersuri legale prevazute de Regulament (G.D.P.R.).

C. Stocarea si pastrarea datelor
Toate datele cu caracter personal sunt stocate in conditii de siguranta care sa evite riscurile legate de distrugerea, alterarea integritatii acestora, sau accesarea lor de persoane neautorizate, numai pe durata necesara scopului pentru care au fost colectate, cu respectarea duratei legale de pastrare a acestora.

D. Transmiterea datelor
Datele cu caracter personal prelucrate nu vor fi transmise sub nici o forma altor persoane fizice sau juridice fara consimtamantul persoanelor vizate, cu exceptia cazului cand aceasta este impusa de prevederi legale in acest sens.

E. Drepturile persoanei vizate in legatura cu datele sale cu caracter personal
Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate au urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la activitatea de prelucrare a datelor personale, inclusiv dreptul de acces al
  persoanei vizate, respectiv confirmarea daca i se prelucreaza sau nu date cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora;
 • Dreptul la stergerea datelor in cazul in care datele personale / nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate / persoana in cauza si-a retras consimtamantul / persoana vizata se opune prelucrarii / prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cauze prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv posibilitatea persoanei in cauza sa solicite transmiterea datelor cu caracter personal colectate, altui operator;
 • Dreptul de opozitie referitor in special la prelucrarile care se bazeaza pe interesul operatorului;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plangere la autoritatea competenta fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Orice alte informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate la adresa de e-mail contact@alfamechim.ro sau in scris la adresa punctului de lucru.

Show Buttons
Hide Buttons